Magyarul beszélt-e Árpád apánk?

Pár napja akadt a kezembe a Rubicon történelmi folyóirat 2021 januári különszáma, ami teljes terjedelmében a honfoglalókról szólt. A téma egyébként roppant érdekes, ám a mai Magyarországon sajnálatos módon rendkívül átpolitizált. A magyar őstörténet kedvelt terepe a legkülönfélébb nacionalista ezoterikus fantazmagóriáknak, a sumér eredethez hasonló butaságoktól kezdve. 

Ám a legérdekesebb vita a magyarság nyelve (eredete, etnikuma) körül zajlik immár több, mint 100 éve. Gyorsan szeretném leszögezni, hogy egyetlen percig sem kérdőjelezem meg a magyar nyelv finnugor eredetét. Sőt! Hála az internetnek, ma már lehetőségünk van a legközelebbi nyelvrokonainknak számító obi-ugor népeknek, a manysiknak és a hantiknak a nyelvét meghallgatni. Ez pedig egészen hátborzongató élmény.

Az alábbi képekre kattintva meghallgathatóak manysi és hanti nyelven a számok. A nyelvészeti konszenzus alapján 2500-3000 évvel ezelőtt vált el a magyar nyelv az ugor ősnyelvtől. Döbbenetes, hogy ennyi idő és földrajzi távolság után is mennyire felismerhető és megérthető például a számok többsége.