Miért éppen Észak-Olaszországban tűnik a legsúlyosabbnak a koronavírus helyzet?

Egy mai Index cikk adta a gondolatot, hogy megnézzük az európai törpeállamok koronavírus helyzetét, hátha abból új következtetéseket vonhatunk le. És valóban új információkhoz jutunk, ha kielemezzük őket. Lássuk!

Az Indexes cikk címe és központi üzenete, hogy a törpeállamok jobban megszenvedik a járványt, mert népesség arányosan magasabb a fertőzöttség, és/vagy a halálozási ráta. Ennek már rögtön az első pillanatban furcsának kell tűnnie, hiszen miért lenne fogékonyabb, vagy veszélyeztetettebb San Marino vagy Andorra lakossága, mint a szomszédos városok? Kis állam, egyenlő gyengébb immunrendszer? Még a kis állam, gyengébb egészségügyi ellátás hipotézise akár igaz is lehetne, de kevéssé valószínű, hiszen ezen törpeállamok gazdasági teljesítménye nem alacsonyabb a velük szomszédos országok és régiók gazdasági teljesítményénél.

Ennél sokkal valószínűbb, hogy a méretükből fakadóan az adataik egy-egy mikro-lokáció pontosabb helyzetképét mutatják, szemben a nagy, országos szintű átlagos adatokkal, ami átlagos mivoltukból fakadóan pontatlanabb. Valamint a kisebb lélekszám miatt potenciálisan magasabb az esetek felderítettsége.

San Marino

A kicsiny állam észak-Olaszországban fekszik, annak a régiónak a közvetlen szomszédságában, ami a hírek szerint a legtragikusabb helyzetbe került.

  • A népessége 32 ezer fő.
  • Az igazolt fertőzöttek száma 308 fő (a népesség 0,96%-a)
  • az elhunytak száma 34 fő - ez az igazolt esetekre vetítve 11%-os mortalitást jelentene
  • ez a teljes népességre vetítve 0,1%

Mint ahogyan azt a korábbi elemzésben bemutattuk, a tényleges halálozás valahol 0,2-0,3% között lehet, így a tényleges fertőzöttek száma a legpontosabban úgy állapítható meg, ha az elhunytak számát 400-zal megszorozzuk. Ezzel a módszerrel San Marinoban a 13 ezer feletti fertőzött szám adódna. (Az elhunytak kis elemszáma persze statisztikailag bizonytalanságot hordoz az extrapoláció pontosságában.) Ennek ellenére ez azt jelentené, hogy a kicsiny állam népességének már a 42%-a megfertőződött. Ez nagyjából a négyszerese lenne az Olaszország egészére kalkulált 11%-os fertőzöttségi értéknek. De ne feledjük, hogy Olaszországban az északi területekről hallunk súlyos helyzetről, így az országos átlagnál északon vélhetően sokkal súlyosabb a helyzet. 

 

Andorra

Andorra a Pireneusokban Spanyolország és Franciaország közé ékelődő másik kicsiny állam. 

  • a népessége 76 ezer fő
  • az igazolt fertőzöttek száma 564 (a népesség 0,74%-a)
  • az elhunytak száma 22 fő (az igazolt esetekre vetítve 3,9%-os mortalitás)
  • a teljes népességre vetítve 0,03%

Ahogy azt a korábbi posztban bemutattuk, nehezen magyarázható ekkora eltérés (majdnem háromszoros) a halálozásokban. Ennek a legkézenfekvőbb magyarázata a fertőzöttek eltérő felderítettségéből fakadnak. 

San Marinoban a 308 azonosított fertőzöttel szemben összesen 586 tesztet végeztek, azaz a tesztek 54%-ában találnak fertőzöttet. Ezzel szemben Andorrában 1673 tesztet végeztek, amiből 564 pozitív esetet találtak, azaz 33%-ban lett pozitív eredmény. Könnyű belátni, hogy ha valahol magasabb a tesztek találati aránya, akkor az vagy azt jelenti, hogy jobban tudják, hogy hol kell keresni a fertőzötteket (jobban céloznak a teszteléssel), vagy sokkal inkább azt, hogy magasabb az azonosítatlan fertőzöttek száma. 

Na de miért fontos ez?

Ha Andorrában is a halálozások számából próbáljuk visszafejteni a fertőzöttek tényleges számát, akkor ott 9 ezer körüli esetszám adódik. Ez a népesség 11,5%-a. Ez konzisztens a szomszédos Spanyolország ugyanígy számított országos értékével.

Mivel Spanyolországból nem érkezett olyan információ, hogy valahol az átlagosnál kritikusabb lenne a helyzet, ezért jó okunk van feltételezni, hogy bár az országos fertőzöttség átlagos értéke látszólag megegyezik az olasz értékkel, de ez Spanyolországban sokkal egyenletesebb eloszlást fed. A San Marino-i érték ellenben azt mutatja, hogy észak-Olaszország az országos átlagtól eltérően messze magasabb mértékben fertőzött. 

Így az észak-olasz helyzet azért lett annyira kiemelkedően kritikus, mert ott a fertőzés rendkívül gyorsan rendkívül magas méreteket öltött, elérve akár a 40-45%-os mértéket. Ezt az olasz országos átlag elfedi, mert a súlyosan érintett északi adatokat 'felhígítja' az alacsonyan fertőzött déli területek értéke. 

De mit jelent ez?

Két jó és egy rossz hírt. Kezdjük a rossz hírrel. Ez esetben a járvány tetőzése a népesség 45%-a felett várható. Így az olyan államok, mint például az Egyesült Államok (ahol szintén az elhunytak számából kalkulált fertőzötti szám 5,8 millió) ahol a fertőzés népesség arányosan még csak 2% alatt jár, még nagyon messze vannak a járvány végétől.

Persze ehhez hozzá kell tenni, hogy előfordulhat, hogy a nyár érkezésével a járvány alábbhagy átmenetileg. De ez esetben az alacsonyan fertőzött államok jelentősen nagyobb veszélynek lesznek kitéve egy esetleges őszi második hullámban.

A jó hír, hogy Olaszországban már nem szakadhat százszor nagyobb terhelés az egészségügyi rendszerre, hiszen a népesség fertőzöttsége legfeljebb megduplázódni tud már (legalábbis északon).

A másik pozitív hír pedig, hogy az egészségügyi ellátórendszerek a jelenleg ismertnél sokkal magasabb fertőzöttségi szint mellett érik el a kapacitás korlátaikat. Az Olaszországban tapasztalható egészségügyi krízis ezek szerint 40%- körüli fertőzöttség mellett következett be, míg Andorra egészségügyi képviselője a fenti 11%-os fertőzöttség mellett azt nyilatkozta, hogy nem fenyeget túlterheltség. (azonos idő alatt bekövetkezett esetszám felfutással természetesen, hiszen hosszabb idő alatt elért 40% menedzselhető lehet). Ez támpontot nyújthat annak megbecsléséhez, hogy mennyi idő alatt mennyi addicionális fertőzött mellett elégséges az egészségügy kapacitása. 

A fenti szám egyben azt is megmagyarázza, hogy miért nem tapasztaltunk érdemi lassulást Olaszországban a szigorú karantén intézkedések eredményeképpen. (Eltekintve attól, hogy az olaszok kevésbé szigorúan tartják be azokat.) Ugyanis ha valahol a fertőzöttség meghaladja a 25-30%-ot, az azt jelenti, hogy minden harmadik-negyedik személy potenciálisan fertőzött. Azaz szinte minden háztartásban lehet egy belőlük. Apa, anya vagy az egyik gyerek. Így ilyen fertőzöttség mellett már a legszigorúbb karantén sem képes gátat szabni a terjedésnek.